Publikacijos apie šalies įvaizdį

Garbingi vizitai į mūsų šalį

Verslo įvaizdis užsienyje

Lietuva tarptautinėje arenoje

Patriotiškumas ir įvaizdis

Lietuvos įvaizdis internete

Rengiami konkursai

Nusikalstama veikla užsienyje

Garbingi apdovanojimai

Ar lietuviai girtauja?

Pareigūnai vairuoja drąsiai

Nusikaltimai prieš vaikus

Pikantiškos situacijos, titulai ir įvaizdis


Lietuva tarptautinėje arenoje


„Smegenų centras” Rytų Europai 
Savaitraštis „Atgimimas”, 2006 10 27 
Lietuvoje kuriamas centras turėtų užpildyti bendradarbiavimo ir informacijos vakuumą
„Think – tank”, arba lietuviškai „smegenų centras”. Šis žodžių junginys pasaulyje pradėtas vartoti vos 1950 metais, nors tai, ką jis apibūdina, buvo įsteigta dar XIX amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britanijoje. Vis dėlto dabartinę sampratą atitinkančių „smegenų centrų”, teikusių ekspertinę informaciją bei analizę, pradžia siejama su šaltojo karo laikotarpiu, kai – daugiausiai JAV – buvo įkurtos kelios dešimtys ekspertų grupių. Vėliau jų skaičius ir veiklos mastas plėtėsi. Šiuo metu specializuotų, įvairaus pobūdžio bei krypties – nuo kariuomenės iki komercijos – analizės centrų yra visur. Jų teikiama medžiaga ir atlikta analize naudojasi universitetai, šalių vyriausybės, kariuomenės, žiniasklaidos priemonės. Tokie centrai ypač populiarūs Jungtinėse Amerikos Valstijose, jų daug yra Europoje, Kinijoje, Rusijoje ir kitur. Tokių centrų pateikiama medžiaga plačiai naudojamasi. Ekspertinės, ganėtinai siauros specializacijos žinios „in – deph” (giluminės) nemažai pasitarnauja vidaus ir užsienio politikos formavimui bei įgyvendinimui, verslo, socialinėms ar karinėms reikmėms atskirai ar kompleksiškai.
Rytų Europos ekspertai
Lietuva savo ruožtu jau seniai skelbiasi galinti būti Rytų Europos eksperte Europos Sąjungoje. Juolab kad pastaraisiais metais nuolat buvo kalbama apie šalies, kaip regiono lyderės, potencialą ir siekius. Tiesa, kol kas tarp skelbiamų siekių ir realaus darbo pasirinkta kryptimi dar yra tam tikras vakuumas. Pasak Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) direktoriaus Raimundo Lopatos, Lietuva, norėdama tapti regioninių iniciatyvų centru ir toliau vykdyti aktyvią užsienio politiką Rytų Europoje, privalo turėti stiprų analitinį centrą, atliekantį profesionalią Rytų Europoje vykstančių politinių, ekonominių ir socialinių procesų analizę. Spalio 27 dieną Lietuvoje savo veiklą pradedantis Rytų Europos studijų centras (RESC) ir pretenduoja užpildyti minėtą bendradarbiavimo ir informacijos erdvę Rytų Europos regione.
Centro veikla
Remiamas PHARE BAS programos lėšomis bei TSPMI bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Suomijos tarptautinių santykių institutu bei Baltarusijos nevyriausybinėmis organizacijomis, įkurtas centras planuoja plėtoti savo veiklą trimis kryptimis. Pasak centro projekto koordinatorės Kristinos Vaičiūnaitės, pirmiausia centre bus vykdomi regiono užsienio ir vidaus politikos tyrimai bei analizė, kuri bus įgyvendinama planuojamoje leisti apžvalgoje bei įsteigtame internetiniame puslapyje. Taip pat bus vykdomos trumpos intensyvaus mokymo programos, labiausiai orientuotos į aktyvų Rytų Europos regiono jaunimą. Be einamųjų darbų, kaip kad žiniasklaidos monitoringas ar projektų rengimas, tikimasi rengti tarptautines mokslines konferencijas bei seminarus, kurių rezultatai bus pristatomi visuomenei. Ar tokio centro veikla pasiteisins ateityje, bus galima spręsti iš gautų rezultatų bei pripažinimo tarptautinėje arenoje. Be to, strategiškai patogi padėtis, intelektinis potencialas bei patirtis leistų bent priartėti prie Lietuvos kaip regiono lyderės ir ekspertės vizijos įgyvendinimo.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt