Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė


Visuomeninis reketas pasiekė Seimą 
Ramunė Vaičiulytė, Dienraštis "Respublika", 2006 03 23 
Seimo kanceliarija tenkina Seimo pirmininko Artūro Paulausko įgeidžius ir užsakinėja brangiai kainuojančius, bet nežinia kam reikalingus strateginius tautos ir visuomenės tyrimus, kuriuos kuria skandalingojo JAV milijardieriaus George'o Soroso finansuojami veikėjai.
Studija nuvylė specialistus
Studiją apie Lietuvos tautą ir visuomenę Seimo kanceliarija užsisakė daugiau nei prieš metus. Niekam neaiškindami, kam ji reikalinga ir kiek kainuos, valdininkai studijai atlikti pasisamdė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo Egidijaus Motiekos vadovaujamą Strateginių studijų centrą ir buvusio prezidento Valdo Adamkaus patarėjo Dariaus Kuolio vadovaujamą Pilietinės visuomenės institutą. Tiesa, buvo aiškinama, kad kelių įstaigų prireikė dėl tyrimo objektyvumo, tačiau neatsižvelgta į tai, kad samdomi "darbininkai" glaudžiai susiję - jų vadovai ir ekspertai yra JAV milijardieriaus G.Soroso išlaikytiniai. E.Motieka yra Atviros Lietuvos fondo (ALF) įsteigto "Transparency international" Lietuvos skyriaus valdybos narys, D.Kuolys vadovauja ne tik ALF įsteigtam Pilietinės visuomenės institutui, bet ir atstovauja dar daugeliui šio fondo įsteigtų organizacijų. Tyrimo autoriai po metų valdininkams pristatė studiją, pavadintą "Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė". Tiesa, pamatę ir perskaitę galutinį variantą Seimo kanceliarijos specialistai neapsidžiaugė. Jų įsitikinimu, atliktas tyrimas neišsamus, liko neatsakyta į daugelį politikams svarbių klausimų, susijusių su tauta ir visuomene. Tad Seimo kanceliarija subūrė studijos recenzentų grupę ir nutarė pareikšti jos rengėjams kritiką ir išsireikalauti, kad darbas būtų atliktas iki galo.
Nieko nauja neatrado
Recenzentai savo darbą jau baigė. Nors nei studija, nei jos recenzija neviešinama, neoficialiai aiškinama, kad tyrinėtojai sulaukė daug kritikos. Neoficialių šaltinių teigimu, studijoje daug neaiškių sąvokų, darbas nevienalytis, aprašyta daug dalykų, kuriais nieko nauja nepasakyta ir neatrasta. Vakar "Respublika" apie menkavertę studiją mėgino pasikalbėti su recenzentų grupei vadovavusiu Seimo Viešųjų ryšių skyriaus vadovu Andriumi Vaišniu. "Klauskite Seimo kanclerio ir klauskite Kuolio, todėl, kad, manau, Kuolys dabar tegul atsakinėja į klausimus", - sakė A.Vaišnys ir pridūrė, kad studija - labai didelė. A.Vaišnys abejojo, ar ši studija buvo reikalinga Seimui, ir guodėsi tik tuo, kad tyrimą atlikusios įstaigos visų pinigų už darbą dar negavo. Paklaustas, ar nesukėlė prieštaringų minčių tai, kad tyrimą be konkurso atliko dvi glaudžiai susijusios įstaigos, A.Vaišnys tarstelėjo: "Mums gali kilti įvairių minčių, bet tikrai nenoriu to komentuoti spaudai".
Į balą - 50 tūkst. litų
Seimo kancleris Arvydas Kregždė, iš pradžių kelis kartus bandęs išsisukti, pagaliau atskleidė tiesą, kam prireikė tyrimo. "Galiu tik tiek pasakyti, kad idėja tokios studijos buvo Seimo pirmininko. Jis yra paprašęs, kad organizuotume tokią studiją, kurioje būtų toks tautos ir visuomenės tyrimas. Mes susiradome tuos centrus ir jie atliko tą tyrimą. Kol kas vyksta vertinimas", - aiškino "Respublikai" A.Kregždė. Jo teigimu, projektą iš savo lėšų apmoka Seimo kanceliarija, o visa paslaugos vertė - apie 50 tūkst. litų. Beje, tyrinėtojams jau sumokėta 25 tūkst. litų. A.Kregždė sakė žinąs, kad studija sulaukė daug kritikos, bet negalėjo pasakyti, ar jos autoriams bus sumokėti likę pinigai. Pasak A.Kregždės, mažiau nei 75 tūkst. litų kainuojančioms paslaugoms pirkti konkursų nereikia.
A.Paulauskas išsisukinėja
Seimo pirmininkas A.Paulauskas vakar išsisukinėjo ir "Respublikai" sakė, kad studija užsakyta ne jo, o Seimo iniciatyva. Paklaustas, kokiu būdu Seimas nusprendė, kad reikia tyrimo apie tautą ir visuomenę, Parlamento vadovas nesugebėjo atsakyti.
- Ar Seimas balsavo, kad reikia tokios studijos?
- Ne, tai yra Seimo poreikiams reikalinga studija.
- Seimo kancleris sako, kad nurodymą užsakyti tokią studiją davėte Jūs. Ar tai tiesa?
- Aš žinau apie tokią studiją.
- Bet ar davėte nurodymą ją užsakyti?
- Ta studija, poreikis jos buvo seniai aptartas, o įforminimai, tie kiti techniniai dalykai - aš nežinau, kaip buvo atliekami.
- O kaip buvo nutarta - balsuojama ar šiaip pasikalbėta ir nutarta, kad reikia tokios studijos?
- Taip, buvo aiškinama, kad reikia tokios studijos, ir paprašyta.
- Kodėl ją atliko Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas?
- Manau, kad ją atliko apskritai tokia jungtinė komanda. Kaip man sakė - buvo visi pajėgumai. Tai yra kapitalinė studija, mūsų visuomenės studija, ir tam reikia pajėgų.
- Ar tą studiją Jūs matėte?
- Ne dar. Turi būti atliktas jos vertinimas.
- Ši studija sulaukė daug kritikos.
- Mes diskutuojame apie tuos dalykus, kurių patys nematėme. Tai galbūt pirma mums reikėtų pasižiūrėti.
Atsiskaitė su D.Kuoliu?
Politikos kuluaruose kalbama, kad kaip vienas šios studijos kūrėjų, gavusių neblogą honorarą, pasirinktas D.Kuolys vis dažniau pastebimas A.Paulausko aplinkoje. Šaltiniai teigia, kad D.Kuolys A.Paulauskui mielai dalija patarimus ir net parašo kalbas. Manoma, kad buvęs prezidento V.Adamkaus patarėjas, pastaruoju metu negailestingai kritikuojantis savo buvusį darbdavį, su kitais bendražygiais bando sukurti strategiją, kuri leistų A.Paulauską pagaliau pasodinti į prezidento kėdę. Be to, manoma, kad A.Paulausko socialliberalai prieš Seimo rinkimus gali suartėti su nuo Artūro Zuoko atskilusiais liberalais ir taip sudaryti atsvarą stiprėjančiai Darbo partijai. Kitą savaitę "Respublikoje" - žurnalistinis tyrimas, kaip visuomenininkai iš savivaldybių čiulpia mokesčių mokėtojų milijonus.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt