Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Psichologinis spaudimas


Mandagus saugumo vado šantažas  
Dienraštis "Lietuvos žinios"", 2006 10 19 
Seimui informacijos nepateikiantis Arvydas Pocius teisinasi negalįs duoti nebaigtų tyrimų medžiagos, bet laišku perspėjo parlamentarus, kad joje gali būti minimos ir jų pavardės
Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Arvydas Pocius griebėsi švelnaus šantažo. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narių užsipultas dėl laiku nepateiktos operatyvinės medžiagos Pocius parašė laišką politikams, kuriuo mėgino numaldyti jų norą gauti minėtą medžiagą. Pareigūnas parlamentarus "draugiškai" perspėjo, kad pavarčius "žalią" operatyvinių tyrimų medžiagą, politikos veikėjai gali pakliūti į naujus skandalus, nes VSD surinktoje informacijoje esą mirga ir jų pavardės. Tai dar labiau suerzino NSGK narius. Šiandien situaciją ketinama aptarti su Seimo vadovybės nariais. Be to, Pocių vėl planuojama kviestis į Seimą.
Atsiuntė laišką ir valdybai
Nuo NSGK reikalavimų pateikti tam tikrą informaciją, susijusią su saugumiečio Vytauto Pociūno žūties tyrimu ir galimas politikų sąsajas su kai kuriais verslininkais, VSD vadovas Pocius jau bandė slėptis už prezidento Valdo Adamkaus nugaros. Valstybės vadovas skambino NSGK pirmininkui Alvydui Sadeckui ir prašė nekelti triukšmo. Be to, jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kad šis išaiškintų kartą jau skelbtą nutarimą dėl Seimo laikinųjų komisijų sudarymo svarbos. Kai tai nepadėjo, VSD direktorius išsiuntė raštus prezidentui Adamkui, premjerui Gediminui Kirkilui, Seimo pirmininkui Viktorui Muntianui ir NSGK. Pocius perspėjo, kad tyrimas dėl Pociūno negali virsti pagrindinių principų, kuriais grindžiama VSD operatyvinė veikla, žlugdymu. Jis iš esmės skirtas pasiaiškinti, kodėl departamentas atsisakė pateikti NSGK prašomas pažymas, susijusias su jau kelerius metus vykdomu operatyviniu tyrimu.
Tektų atskleisti pavardes
Pocius tikina, kad perdavus neįvertintas tam tikrų departamento pareigūnų surinktas žinias, nepatikrintą informaciją, vietoj objektyvaus tyrimo sulauktume skandalų. "Šiose konkrečiose pažymose esanti operatyvinė informacija gali paliesti kai kuriuos įtakingus Seimo opozicijos ir pozicijos politinių partijų narius bei jų rėmėjus, valstybės pareigūnus. Bet ar tai bus tiesa? Nebus tiesa, kol neįrodyta, o jei bus atskleista, gali būti ir neįrodoma", - rašte teigė Pocius. VSD vadovas dėstė, kad nepasitvirtinus paskleistai operatyvinei informacijai gali būti pažeista nekaltumo prezumpcija ir apjuodinti nekaltieji. VSD vadovas skundėsi, kad darosi neįmanoma dirbti: "Kai pareigūno žūties aplinkybių tyrimą atlieka prokuratūra, suprantama, kištis į tyrimą neleidžiama, o kai operatyvinius tyrimus atlieka VSD, jie jų rezultatai jau tampa vos ne viešų diskusijų objektu". Anot Pociaus, pateikus medžiagą būtų dar sunkesnės ir taip nelengvos tiesos paieškos. Jis leido suprasti, kad "trukdis" - žiniasklaidos keliamos versijos. Pocius pakartojo, jog VSD tyrimas dėl "Laisvo laikraščio" turėtos galbūt slaptos informacijos yra pagrįstas.
Regi spaudimą
Saugumo viršininko užuominos apie politikų figūravimą operatyvinėse bylose nustebino paskutines dienas NSGK vadovaujantį socialliberalą Alvydą Sadecką. "Argumentai, kad tai liečia Seimo narius politikus, neturėtų būti sakomi. Manyčiau, kad apie politikus nereikėtų kalbėti. Teisine kalba šnekant, tai yra perteklinė norma", - žurnalistams vakar sakė Sadeckas. Politiką apskritai suerzino Pociaus elgesys - tai, kad jis vakar atvykęs į VSD veiklą tiriantį komiteto posėdį neužsiminė apie savo atvirus laiškus, be kita ko, adresuotus ir NSGK. Panašiai reaguoja ir Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius. "Tą galimą suprasti kaip tam tikrą pagąsdinimą - "geriau neprašykite". Tai tik dar labiau skatina siekti, kad tiesa būtų nustatyta. Tai spaudimas komitetui, vykdomam tyrimui ar visam Seimui, nes kreipiamasi į Seimo valdybą", - sakė Kubilius.
Baksnoja į VSD teises
Saugumo šefas taip pat tikino nebandąs nieko "uždengti ir paslėpti". Jis prašė, kad būtų pasitikima departamentu, kaip buvo atliekant tyrimus dėl prezidento Rolando Pakso ar Darbo partijos lyderio Viktoro Uspaskicho veiklos. Pocius tikino pripažįstąs parlamentinės kontrolės svarbą, bet čia pat savo pozicijoms ginti pasitelkė garsų filosofą Imanuelį Kantą. "Bet kokia politika turi priklaupti prieš teisę", - citavo jis. Pocius siūlė ieškoti kitų būdų, kaip padėti komitetui. Pavyzdžiui, teikiant tą operatyvinę informaciją, kurią VSD vertina kaip patikimą. Be to, jis priminė, kad ne veltui Operatyvinės veiklos įstatyme nustatytas draudimas susipažinti su operatyvinio tyrimo bylomis net ir parlamentinę operatyvinės veiklos priežiūrą vykdančiai Seimo Operatyvinės veiklos kontrolės komisijai. Remdamasis Seimo laikinųjų tyrimų komisijų įstatymu bei Konstitucinio Teismo išaiškinimu Pocius aiškino, jog departamentas turi teisę atsisakyti teikti informaciją laikinosios komisijos įgaliojimus turinčiam Seimo komitetui.
Laukia verdikto
Tačiau šie argumentai, tiksliau, jų parinkimo laikas, nepatiko Seimo pirmininkui Muntianui. Jis pažymėjo, jog VSD vadovas į keblią situaciją nebūtų pakliuvęs, jei parlamentarus iš karto būtų įspėjęs, kad negali suteikti norimos informacijos, nes tą draudžia įstatymai. "Šįkart atsitiko kitaip - iš pradžių buvo pažadėta pateikti medžiagą", - kalbėjo parlamento vadovas. Tačiau, pasak parlamento vadovo, kalbėti apie Pociaus atstatydinimą iš pareigų dar per anksti - reikia sulaukti VSD veiklą tiriančios Seimo komisijos išvadų. Po Pociūno žūties pradėtą VSD veiklos tyrimą komitetas yra įpareigotas baigti iki gruodžio.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt