Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Benedikto XVI kalba Miunchene


Islamistai kursto prieš popiežių nukreiptus jausmus, teigia Italijos jėzuitų žurnalas  
Portalas "Delfi"", 2006 10 05 
Oficialią Vatikano poziciją atspindintis žurnalas ketvirtadienį apkaltino fundamentalistus musulmonus naudojant popiežiaus Benedikto XVI prieštaringai vertinamas pastabas apie islamą antikrikščioniškiems jausmams kurstyti.
Italijos jėzuitų leidžiamame žurnale "Civilta Cattolica" spausdinamas straipsnis - vienas iš daugelio neseniai pasirodžiusių Katalikų Bažnyčios tarnų komentarų arba publikacijų, kuriuose ginamas popiežius, kaltinamas praėjusį mėnesį pasakęs neva prieš musulmonus nukreiptą kalbą. Straipsnyje rašoma, jog rugsėjo 12 dieną gimtosios Vokietijos Rėgensburgo universitete popiežiaus skaitytą paskaitą "fundamentalistų organizacijos" naudoja kaip dingstį "kurstyti musulmonus prieš popiežių ir krikščionis".
Teigiama, kad musulmonai fundamentalistai "susiejo (popiežiaus žodžius) su tariamu Vakarų karu prieš islamą" ir smarkiai pakenkė krikščionių bei musulmonų santykiams.
Daugiau kaip milijardo pasaulio katalikų lyderis jau kelis kartus apgailestavo dėl reakcijos į jo kalbą, kurią sakydamas pacitavo XIV amžiuje gyvenusį Bizantijos imperatorių Manuelį II Paleologą, kalbėjusį apie Pranašo Mahometo "įsakymą kalaviju skleisti tikėjimą".
Tačiau jis nepateikė aiškaus atsiprašymo, kurio reikalavo daugelis musulmonų.
Šis ginčas dar labiau pablogino Vatikano santykius su musulmonais, kurie jau iš anksčiau žinojo, jog popiežius pasisako prieš musulmoniškos Turkijos priėmimą į Europos Sąjungą.
Kai kas apkaltino Benediktą XVI griaunant pirmtako Jono Pauliaus II ilgus metus tiestus tiltus tarp abiejų religijų.
"CIVILIZACIJŲ SUSIDŪRIMAS"
Anot žurnalo, "be abejo", dėl paaštrėjusių santykių gali kentėti tiek krikščionys, tiek musulmonai, ypač tose vietovėse, kur jų bendruomenės sudaro gyventojų mažumą.
Straipsnyje įspėjama, kad "pagrindinis įvairių fundamentalistinių, radikalių ir teroristinių grupuočių tikslas" yra civilizacijų susidūrimas.
Leidinio "Civilta Cattolica" straipsnius prieš spausdinant tvirtina Vatikano valstybės sekretoriatas - įtakingiausia Šventojo Sosto taryba.
Pasiteirautas, ką mano apie šį straipsnį, Irako ambasadorius prie Šventojo Sosto Albertas Edwardas Ismailas Yelda teigė, kad nors pats asmeniškai ir sutinka su popiežiaus paaiškinimais, vis tik mano, jog islamo fundamentalistai ir toliau reikš savo nepritarimą.
"Jo paaiškinimas nebuvo įvertintas gerai, o kadangi fundamentalizmas ir fanatizmas plinta tarsi gaisras, aš manau, fundamentalistai pasinaudos šiuo straipsniu savo požiūriui paremti, jog tai viso labo tik kryžiaus žygių tęsinys", - teigė ambasadorius, pats išpažįstantis krikščionių tikėjimą.
Kaip teigė šaltiniai iš bažnytinės aplinkos, spalio pabaigoje musulmonų šventojo Ramadano mėnesio proga ketinamas skelbti kasmetis Vatikano kreipimasis į musulmoniškąjį pasaulį šiuo metu perrašinėjamas, siekiant atkreipti dėmesį į įtampą, kilusią po popiežiaus paskaitos.
Vatikanas pareiškė, kad lapkričio pabaigoje numatoma ganytojiška popiežiaus kelionė į musulmonišką Turkiją įvyks kaip planuota, nors dalis turkų norėtų, jog ji būtų atšaukta.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt