Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Benedikto XVI kalba Miunchene


Popiežių nužudys arba suims 
Domantas Razauskas, Dienraštis "Laikraštis Tau", 2006 09 22 
Benediktas XVI raginamas nevykti į Turkiją, nes ten jo laukia mirtis arba problemos su teisėsaugos organais
1981 metais popiežių Joną Paulių II mėginęs nužudyti vyras įspėjo dabartinį Katalikų bažnyčios vadovą susilaikyti nuo vizito Turkijoje ir teigė, kad jo gyvybei grėstų pavojus, trečiadienį paskelbė kalinamo nusikaltėlio advokatas. Šis pareiškimas išplatintas kaip tik tuo metu, kai musulmonų pasaulyje kilęs didelis sujudimas dėl popiežiaus Benedikto XVI pasakytų teiginių apie islamą, o iki lapkritį jo planuojamo vizito musulmonų dominuojamoje Turkijoje likę kiek daugiau nei mėnuo. Popiežius Benediktas XVI vis labiau spaudžiamas nedviprasmiškai atsiprašyti už žodžius, kurie buvo suprasti apibūdinantys islamą kaip smurtingą religiją. Pikto atsako popiežiaus žodžiai sulaukė ir Turkijoje.
Ragina nevykti
„Būdamas iš tų, kurie gerai išmano tokius dalykus, sakau: jūsų gyvybei gresia pavojus. Nevykite į Turkiją“, – teigia Mehmetas Ali Agca, kurio pareiškimą išplatino jo advokatas Mustafa Demirbagas. „Be to, negalėsiu su jumis susitikti, nes esu kalėjime“, – rašo M.A.Agca. 1983 metais popiežius Jonas Paulius II aplankė tuomet Romos kalėjime sėdintį M.A.Agcą ir jam atleido. Šiuo metu M.A.Agca atlieka bausmę už praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje įvykdytą laikraščio redaktoriaus žmogžudystę bei apiplėšimą ir iš kalėjimo turėtų būti paleistas tik 2010 metų sausį. Kitame advokato išplatintame padrikame laiške M.A.Agca teigia, kad popiežius yra žvalgybos tarnybų slapta parengto kyšininkų sąmokslo auka ir ragina jį atsistatydinti bei grįžti į Vokietiją. Buvęs dešiniųjų smogikas už pasikėsinimą nužudyti Italijos kalėjime atsėdėjo 19 metų, kol galiausiai popiežiui prašant buvo paleistas ir 2000 metais išduotas Turkijai. Sausį M.A.Agca buvo trumpam išėjęs iš belangės, tačiau Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad jam negalima įskaityti svetur kalėjime išbūto laiko, ir vėl pasodino už grotų.
Reikalauja suimti
Pasirodo, jog popiežius Turkijoje gali susidurti ne tik su trokštančiais jo mirties, bet ir su vietos teisėsaugos organais. Turkijos valstybinės Tikėjimo reikalų direkcijos darbuotojai kreipėsi į teismą, kad Katalikų bažnyčios vadovas būtų suimtas, kai apsilankys Turkijoje. Tikėjimo reikalų direkcijos ieškinyje Turkijos teismo organai prašomi suimti Benediktą XVI, kai tik šis pasirodys šalyje lapkričio mėnesį. Teismo prašoma tiesiogiai Turkijos teisingumo ministrui nurodyti paskelbti popiežiaus paiešką dėl jo „nusikalstamų“ pareiškimų prieš islamą. Ieškovai tvirtina, kad Benediktas XVI pažeidė Turkijos įstatymą dėl sąžinės laisvės įžeisdamas pranašą Mahometą. Šis teisinis dokumentas gali labai apsunkinti popiežiaus planuojamą kelionę į šią musulmonišką žemę. Jei ieškinys nebus atsiimtas, pagal įstatymus Turkijos teisėsaugos organai turės apklausti asmenį, prieš kurį nukreiptas šis ieškinys. Tokia situacija gali būti labai nenaudinga pačiai Turkijai, kurios valdžia tikisi, kad Benedikto XVI vizitas sustiprins šalies galimybes įstoti į Europos Sąjungą.
L.T. info:
Ligi šiol M.A.Agcos pasikėsinimo į popiežių Romos Šv.Petro aikštėje motyvai tebelieka neaiškūs. Tačiau kai kurie ekspertai tvirtai laikosi versijos, kad jis veikė Rytų Europos saugumo tarnybų nurodymu, nes komunistams nepatiko tvirtas iš Lenkijos kilusio popiežiaus priešinimasis komunizmui.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt