Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Padėkos akcija


Nemokame net padėkoti  
Dienraštis "Respublika", 2006 08 23 
Regis, Lietuvoje nebeįmanoma sėkmingai įgyvendinti kokį nors kilnų tikslą turintį sumanymą, kurio patys tautiečiai nepamėgintų sumaišyti su žemėmis. Arba bent nepasistengtų nuskandinti abejingumo jūroje. Pavyzdžių toli dairytis nereikia. Lietuvoje baigiama vykdyti unikali visuomeninė akcija, kuria islandų tautai siekiama padėkoti už tai, jog prieš penkiolika metų jie pirmieji pripažino Lietuvos valstybės atkūrimą. Prisiminkime neseną istoriją: Islandijos parlamentas Altingas 1991 m. vasario 11 dieną priėmė Lietuvai itin svarbų sprendimą, tuo metu atvėrusį mūsų jaunai valstybei kelius į tarptautinį pripažinimą. Islandijos Parlamentas tuomet ir patvirtino, jog galioja 1922 m. nepriklausomos Lietuvos Respublikos pripažinimas, ir įpareigojo savo Vyriausybę atnaujinti diplomatinius santykius su Lietuva. Dabar gali pasirodyti keista, tačiau pirmoji valstybė, ištiesusi Lietuvai bičiulišką ranką, buvo ne nūnai į didžiausias sąjungininkes besiperšanti Amerika ar kokia kita galinga pasaulio valstybė, o Atlanto vandenyno viduryje įsikūrusi Islandija, mažutė valstybė, vos dukart didesnė už Lietuvą. Paskui buvo kilę įvairių kalbų, kodėl islandai išdrįso mesti iššūkį tuometinei Sovietų Sąjungai - gal kaitinami laisvojo vikingų kraujo, gal vedami giliausias pasaulyje tradicijas turinčio parlamentarizmo, o gal stumtelėti savo NATO partnerių amerikiečių, vengusių atviros priešstatos su sovietais. Tačiau istorijoje visuomet išlieka pirmieji - ne tie, kurie galbūt stovėjo "už kadro", o tie, kurie pasiryžo išdrįsti. Todėl mums Islandija visuomet liks pirmoji tarp pasaulio valstybių. Ir todėl atrodė natūralu, kad išreikšti simbolinę padėką drąsiems vikingų palikuonims islandams bus ir džiugu, ir paprasta. Juk kiek čia tų parašų tereikia - vos 300 tūkst. po vieną simbolinį parašą kiekvienam islandui. Be jokių asmens kodų ar tikslių adresų. Tik vardas, pavardė ir parašas. Parašai buvo renkami (tiesa, viskas buvo daroma visuomeniniais pagrindais, viską grindžiant vien entuziazmu ir gera valia) mažne tris mėnesius. Tačiau rezultatai pritrenkė. Pirmiausia jie pritrenkė islandus: net du šimtai tūkstančių (arba net du trečdaliai islandų tautos) išreiškė padėką Islandijai, kuri tokio atviro dėkingumo gesto, tiesą pasakius, tikrai nesitikėjo. Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame pernelyg vertinamas konkurencingumas ir gebėjimas lipti per galvas, nuoširdus dėkingumas nėra įprastas dalykas. Priimdamas simbolinius parašus iš akcijos sumanytojo ir pagrindinio jos organizatoriaus Gintauto Babravičiaus Islandijos prezidentas neslėpė susijaudinimo - galbūt ir tie lietuviai turi skaidraus it ledas vikingų kraujo? Tačiau akcijos rezultatai turėjo pritrenkti ir mus, lietuvius. Taip, mes kartu su Vidmantu Urbonu kovėmės su trimetrinėmis Lamanšo bangomis, kartu su Jurgiu Kairiu raižėme vaiskų Reikjaviko dangų, kartu su "LT United" pergalingai griaudėjom centrinėje Islandijos sostinės aikštėje, tačiau mūsų, dėkingų drąsiai islandų tautai už bilietą į laisvę, parašų tebuvo vos du šimtai tūkstančių, mažiau kaip šeši procentai tautiečių, jau šešiolika metų gyvenančių laisvoje Europos valstybėje! Gal šiuolaikiniame pasaulyje viską lemia ne kiekybė, o kiti dalykai, gal dėkingumas jau išėjo iš mados, gal dabar tapo madinga atsitverti abejingumo siena ar viską maišyti su žemėmis smulkmeniškai skaičiuojant, kas būtent įteikė tuos simbolinius parašus. O gal tiesiog tiek susmulkėjome ir suprimityvėjome, jog niekada savarankiškai nepakiltume - ne tik paremti kokios į laisvę kylančios tautos siekių, bet ir deramai padėkoti už kadaise mus parėmusius.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt