Publikacijos apie šalies įvaizdį

Garbingi vizitai į mūsų šalį

Verslo įvaizdis užsienyje

Lietuva tarptautinėje arenoje

Patriotiškumas ir įvaizdis

Lietuvos įvaizdis internete

Rengiami konkursai

Nusikalstama veikla užsienyje

Garbingi apdovanojimai

Ar lietuviai girtauja?

Pareigūnai vairuoja drąsiai

Nusikaltimai prieš vaikus

Pikantiškos situacijos, titulai ir įvaizdis


Verslo įvaizdis užsienyje


Lietuvos verslininkų bendravimo būdas – nesuprantamas  
Sandra Trinkūnaitė, Dienraštis "Lietuvos rytas", 2006 08 21 
Į Jungtines Valstijas emigravę lietuviai sunkiai randa kalbą su gimtojoje šalyje likusiais tautiečiais
Pasiryžę visada pagelbėti
„Jungtinės Valstijos Lietuviams verslininkams kol kas atrodo dar tolimos ir nesuprantamos“, – tvirtina Lietuvos ir Amerikos verslo tarybos (Lithuanian American Busines Council) direktorius ir iždininkas Artūras Kozyrovičius. Naujojo Džersio valstijoje esančios farmacijos kompanijos atstovai vienai mūsų šalies kompanijai išsiuntė informaciją apie bendradarbiavimo galimybes, bet iš lietuvių nesulaukė jokio atsakymo. Vienas Verslo tarybos steigimo iniciatorių jau septintus metus dirba ir prestižinėje Niujorko presbiterijonų universitetinėje ligoninėje finansų ir tiekimo direktoriumi. Praėjusių metų gruodį visuomeniniais pagrindais įkurtos tarybos tikslas – skatinti prekybos mainus tarp Niujorko bei aplinkinių valstijų ir Lietuvos, pritraukti Jungtinių Amerikos Valstijų investicijų į Lietuvą bei keistis informacija tarp abiejų šalių verslininkų. Pasak Verslo tarybos prezidento Aloyzo Petriko, jie gali nurodyti verslininkams būdą ir priemones, norint pasiekti savo tikslų. Verslo tarybos nariai gali supažindinti su JAV verslininkais, šalyje galiojančiais įstatymais ir suteikti visą reikiamą informaciją, galinčią padėti sėkmingai plėtoti verslą. Bet kol kas galimybės užmegzti ryšius su JAV verslininkais lietuvių nevilioja. Tik užsimezgę kontaktai greitai nutrūksta.
Susibūrė į tarybą
Verslo tarybos įkūrimo iniciatorius buvo Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke. Jo darbuotojai nuolat gaudavo iš lietuvių verslininkų klausimų apie įvairias verslo plėtros galimybes šioje šalyje. „Konsulato darbuotojai susirado mus ir pasiūlė įsteigti tokią tarybą, kurios nariai, daugelį metų gyvenantys JAV, padėtų lietuvių verslininkams dalindamiesi savo patirtimi ir ryšiais. Taip pat galėtų juos konsultuoti“, – pasakojo A.Kozyrovičius. Taip į Verslo tarybą susibūrė lietuvių bendruomenės nariai, lietuvių kilmės verslininkai iš Niujorko ir aplinkinių valstijų. Visus juos vienija bendra, tačiau skirtingų verslo sričių patirtis. Verslo taryba buvo įteisinta kaip ne pelno organizacija, dirbanti visuomeniniais tikslais.
Verslui reikia daug pastangų
„Stengiamės užmegzti ryšius su lietuvių verslininkais, tačiau žmonės, pradėję bendrauti, netikėtai prapuola lyg į vandenį. Verslas pats nesusikuria – tam reikia įdėti nemažai pastangų. Jei mūsų patirties, sukauptos dirbant JAV verslo pasaulyje, niekam nereikės, galvosime, ką toliau daryti“, – tvirtino A.Petrikas, einantis ne tik Verslo tarybos prezidento pareigas, bet ir vadovaujantis organizacijai „Vitta Corporation“.
Lietuviai neatsakė į pasiūlymą
Kaip pavyzdį verslininkai prisimena atvejį, kai patys bandė susisiekti su viena didžiausių Lietuvos farmacijos kompanijų. „Vienos iš penkiolikos Verslo tarybos narių sesuo taip pat dirba vienoje didžiausių JAV farmacijos kompanijų. Ji stengėsi sudominti vadovus galimybėmis bendradarbiauti su lietuviais“, – sakė A.Kozyrovičius. Naujojo Džersio valstijoje esančios farmacijos kompanijos atstovai patys išsiuntė Lietuvos farmacijos kompanijai informaciją apie bendradarbiavimo galimybes, pateikė įdomių pasiūlymų. Tačiau iš lietuvių nesulaukė jokio atsakymo. „Tuomet labai nusivylėme šia kompanija. Ji jau prarado tiek mūsų, tiek JAV farmacijos kompanijos pasitikėjimą. Jei būtų atsiuntę kokį nors atsakymą – būtų išlaikyta bent jau abipusė pagarba“, – sakė A.Kozyrovičius.
Verslininkus ragina nedelsti
Jo nuomone, netgi ir nesusidomėję jų pasiūlymais lietuviai galėtų drąsiai pasakyti, kad jiems pasiūlymas neįdomus, jie nenori bendradarbiauti arba jiems kyla dar daugiau klausimų pasikalbėjus su Verslo tarybos nariais. „Kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvos žmonės žiūri į mus kaip į kažkokius svetimus, kurie atvažiavo jų mokyti dirbti. Atrodo, kad kalbasi su tavimi ir galvoja: „Kas jis per vienas?“ – sakė A.Petrikas. Esant didelei konkurencijai, išeivių nuomone, reikia greičiau sudaryti sąlygas kurti laisvąsias ekonomines zonas, palengvinti mokesčius bei supaprastinti biurokratinius procesus. „Jeigu mes delsime ir dvejosime – autobusas išriedės be mūsų“, – tvirtina išeiviai iš Lietuvos.
Siūlo dalyvauti turizmo mugėje
Į Lietuvą trumpam grįžę Verslo tarybos nariai lankėsi įvairiose organizacijose, bendravo su Lietuvos ekonominės plėtros agentūros vadovais.Šiuo metu pagrindinis A.Kozyrovičiaus bei A.Petriko tikslas – padėti lietuviams pasirengti ir dalyvauti 2007 metų vasario 23-27 d. Niujorke vykstančioje turizmo mugėje „The New York Times Travel Show“. Kasmet šioje turizmo mugėje apsilanko apie 26 tūkst. žmonių. Tarp jų – verslininkai, ieškantys galimybių plėsti savo verslą kitose šalyse, turistai, besidomintys, kur galėtų nukeliauti. Pasak A.Petriko, lietuviai neturėtų praleisti tokios galimybės. Tuo labiau kad Verslo tarybos nariai ir čia galėtų ištiesti pagalbos ranką.„Tai gera proga pasirodyti, reikia tik turėti noro. Ir nepamiršti, kad turizmas – didelis pinigų šaltinis“, – tvirtino A.Petrikas. Patys amerikiečiai, pasak išeivių, apie Lietuvą žino mažai. Todėl geras prisistatymas šioje mugėje skatintų amerikiečių turizmą į Lietuvą. Taip pat JAV verslininkai gali susidomėti ir galimybėmis investuoti.
Neketina sustoti vienoje vietoje
Nereikia vien tik bulves ar nekilnojamąjį turtą pardavinėti, JAV verslininkų investicijų galima pritraukti ir kitais būdais.Su amerikiečiais kartu gali būti plėtojamos biotechnologijos, atliekami klinikiniai bandymai, kuriamos naujos vakcinos, kompiuterinės programos, atliekami inžineriniai skaičiavimai. Norint atsilaikyti aršios konkurencijos sąlygomis, klaidinga verslo partnerius vilioti pigia darbo jėga – jiems reikia siūlyti kokybišką produktą ar paslaugas. Pasak išeivių, daug kur kelias jau yra pramintas. Tačiau, norint atsilaikyti aršios konkurencijos sąlygomis, klaidinga verslo partnerius vilioti pigia darbo jėga – jiems reikia siūlyti kokybišką produktą ar paslaugas. Išeiviai iš Lietuvos pasakojo, kad nežada apsiriboti tik keliais renginiais. Kol kas jų organizacijos strategija tik kuriama. Tarybos nariai ketina savo veiklą koncentruoti ties konkrečiais verslo ryšių skatinimo projektais, organizuoti seminarus.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt