Publikacijos apie šalies įvaizdį

Garbingi vizitai į mūsų šalį

Verslo įvaizdis užsienyje

Lietuva tarptautinėje arenoje

Patriotiškumas ir įvaizdis

Lietuvos įvaizdis internete

Rengiami konkursai

Nusikalstama veikla užsienyje

Garbingi apdovanojimai

Ar lietuviai girtauja?

Pareigūnai vairuoja drąsiai

Nusikaltimai prieš vaikus

Pikantiškos situacijos, titulai ir įvaizdis


Publikacijos apie šalies įvaizdį


“Lietuva eina į priekį”  
Antanas Ališauskas, Lithuanian journal, 2003 12 22 
Profesorius Vytautas Landsbergis 1990 m. Norvegijos sostinėje Osle yra pasakęs pasauliui: “Lietuva eina. Toks yra jos įnašas tautų bendrijai - būsimai Europai. Net atstumiama, neįsileidžiama ji eina savo keliu, nes tiki, jog tai vienintelis visų tautų kelias ". Per 13 metų pasikeitė ir valstybė, ir žmonės. Stovime prie Europos Sąjungos ir NATO slenksčio.
Demokratinėje Lietuvoje, kaip ir kitur Europoje ar Amerikoje, jau daug sunkiau pasislėpti po neliečiamybės skraiste, ekonominio ir politinio gyvenimo ydos tapo daug viešesnės. Tvirtėja teisėsauga ir teisėtvarka, mūsų įstatymai neprieštarauja Europos Sąjungos teisei. Aktyviai veikdama dabartinėje geostrateginėje aplinkoje, Lietuva kuria savo apsaugos sistemą, pajėgią atsispirti galimoms grėsmėms. Su korupcija kovojama smarkiau, nes jai pažeidus rinkos sistemą, gali sumažėti šalies ūkio efektyvumas ir rinkos konkurencija, pablogėti gaminamų prekių ir paslaugų kokybė, investicinė veikla, prarandamas verslininkų pasitikėjimas valstybės institucijomis.
Pernai Lietuvos institutas atliko tyrimą, kurio metu buvo išnagrinėta beveik 700 leidinių internete anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Pastebėta, kad Europos žiniasklaidoje vyrauja teigiamas Lietuvos įvaizdis. Dažniausiai Lietuvos vardas buvo minimas politinėse naujienose, dvigubai mažiau - rašant apie sportą. Trečioje vietoje – kultūra, toliau verslo naujienos ir kriminalinės žinios. Politika, sportas ir kultūra yra tos sferos, iš kurių europiečiai daugiausiai pažįsta Lietuvą, kaip Baltijos regiono šalį.
Lietuva tiesioginių užsienio investicijų augimo tempais lenkia daugelį Vidurio ir Rytų Europos šalių. Užsieniečiai vis drąsiau renkasi Lietuvą, tačiau daugiausia investuojama didžiausiuose šalies miestuose, ypač sostinėje. 2003 m. pradžioje Vilniui teko 62,9 proc. visų tenkančių Lietuvai tiesioginių užsienio investicijų.
Šiuo metu daugelis ekonomiškai išsivysčiusių šalių jau yra įsteigusios ir steigia mokslo ir technologijų parkus bei remia jau veikiančių parkų veiklą. Tuo skatindama šalies mokslinė ir technologinė pažanga, didindamas pramonės konkurencingumas, sprendžiamos socialinės užimtumo problemos. Tarptautinės Mokslo parkų ir inovacinių centrų asociacijos (Science Parks and Innovation Centres Association) duomenimis, mokslo ir technologijų parkai, technologijų centrai ir verslo inkubatoriai veikia 67 šalyse visuose kontinentuose. Iš viso priskaičiuojama 2150 verslo inkubatorių, 430 technologijų parkų ir 59 juos vienijančios asociacijos. Jų jau yra ir Lietuvoje.
Periodinį verslo žurnalą “Lithuanian Journal” galima skaityti ir internete -www.lithuanianjournal.lt. Svetainėje pateikiamos ir kaupiamos žurnalo publikacijos, nurodomi pristatomų firmų interneto tinklapiai. Žurnalo svetainė yra įtraukta į internetinį katalogą http://www.visalietuva.lt/ir patį populiariausią tarp užsienio ir Lietuvos lankytojų lietuvišką interneto žinyną www.online.lt.
Žurnalas platinamas Lietuvos parodų centre “Litexpo”, tarptautinėse parodose ir mugėse, Lietuvos pramonininkų ir verslo darbdavių konfederacijų renginiuose bei susitikimuose su užsieniečiais. Jį skaito prestižinių Lietuvos bei kai kurių užsienio viešbučių svečiai, lėktuvų keleiviai. Leidinį gauna Lietuvos valstybės ambasados užsienyje bei užsienio valstybių ambasados, konsulatai ir tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvoje. "Lithuanian journal" pateikiamas Prezidentūrai, Seimui. Užsieniečiams jį dovanoja Prekybos ir pramonės rūmų asociacijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros bei savivaldybių ir kitų visuomeninių organizacijų, o taip pat turistinių firmų delegacijos vykstančios į tarptautinius susitikimus bei verslo renginius.
Europos Sąjungoje laimės tie Lietuvos verslininkai, kurie sparčiausiai ir geriausiai prisitaikys prie naujų sąlygų, pasinaudos kokybiškai naujomis galimybėmis konkuruoti didelėje, laisvoje rinkoje. Užsienio verslininkai investuos Lietuvoje ir pasinaudos lietuviško verslo patyrimu, kaip tramplinu, į Rytų rinkas. Siekti šių tikslų, plėsti žinias apie Lietuvą padės ir žurnalas "Lithuanian journal". Bendradarbiaukime.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt