Publikacijos apie šalies įvaizdį

Garbingi vizitai į mūsų šalį

Verslo įvaizdis užsienyje

Lietuva tarptautinėje arenoje

Patriotiškumas ir įvaizdis

Lietuvos įvaizdis internete

Rengiami konkursai

Nusikalstama veikla užsienyje

Garbingi apdovanojimai

Ar lietuviai girtauja?

Pareigūnai vairuoja drąsiai

Nusikaltimai prieš vaikus

Pikantiškos situacijos, titulai ir įvaizdis


Verslo įvaizdis užsienyje


Teismo apynasris „Teo LT“: mokesčiai buvo renkami neteisėtai  
Dainius Sinkevičius, Portalas "Delfi"", 2012 07 26 
Telekomunikacijų bendrovė „Teo LT“ neteisėtai iš savo klientų rinko mokestį už paslaugų atnaujinimą ir skolų administravimą, be to, neužtikrino savo veiklos skaidrumo ir klientų informavimo. Taip įsiteisėjusiame sprendime pažymėjo Vilniaus apygardos teismas, atmetęs „Teo LT“ apeliacinį skundą dėl anksčiau bendrovei priimto nepalankaus sprendimo.
Kadangi teismo sprendimas įsiteisėjo nuo jo paskelbimo, bendrovė jį privalo vykdyti nedelsiant – mokesčiai, apie kuriuos „Teo LT“ nebuvo informavusi su klientais sudarytose sutartyse, negalės būti renkami. Tiesa, formaliai šį teismo sprendimą telekomunikacijų bendrovė dar galės skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT), tačiau be atskiros šio teismo nutarties sprendimo vykdymas negalės būti stabdomas.
„Teo LT“ nepalankus sprendimas dėl nepagrįstai taikomų mokesčių buvo priimtas pagal asociacijos „Vartotojų balsas“ pateiktą ieškinį dėl viešojo intereso gynimo. Bylą nagrinėjęs teismas savo iniciatyvas į procesą įtraukė Valstybinę vartotojų teisių apsaugos ir Ryšių reguliavimo tarnybas.
„Pareikštas ieškinys yra susijęs su kolektyvinio „Teo LT“ paslaugų vartotojų interesų gynimu, siekiant uždrausti toliau rinkti iš vartotojų mokesčius, ir tokiu būdu juos apsaugoti nuo neteisėtų veiksmų, apie kuriuos, tikėtina, dauguma vidutinių vartotojų netgi nežino“, – pabrėžiama Vilniaus apygardos teismo sprendime.
Paslaugų teikimo atnaujinimo tarifas – 15 Lt – ir skolos administravimo išlaidų dydis – 5 Lt – (išlaidos išieškomos, jeigu klientas vėluoja atsiskaityti už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas ilgiau negu 7 kalendorines dienas nuo atsiskaitymo termino dienos) bei šių mokesčių taikymo sąlygos buvo patvirtintos „Teo LT“ generalinio direktoriaus įsakymuose.
Teismas pažymėjo, kad teikdama elektroninių ryšių paslaugas „Teo LT“ yra saistoma Elektroninių ryšių įstatymo bei Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, nustatyto reguliavimo, todėl bendrovei „buvo privaloma, įvedus ginčo mokesčius apie sutarties sąlygų pakeitimus, klientams pranešti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, ir kartu pranešti apie jų teisę be jokių netesybų dėl priešlaikinio sutarties nutraukimo nutraukti sutartį, jei naujosios sutarties sąlygos ar paslaugų kainos jam nepriimtinos“.
Pasak apeliacinės instancijos teismo, bylą nagrinėjęs Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad bendrovė šios savo pareigos tinkamai neįvykdė. Be to, pabrėžė teismas, skolos administravimo mokestis yra nesąžiningas vartotojų atžvilgiu.
„Paslaugų teikimo atnaujinimo mokesčio įvedimas vertintinas išimtinai tik kaip standartinės sutarties sąlygų papildymas/pakeitimas, apsunkinęs klientų padėtį naujais mokesčiais, kurių taikymas nebuvo aptartas sutarčių pasirašymo metu, ir kurios funkciniu ryšiu nėra susijusios su išlaidomis, patirtomis išieškant skolą“, – pažymėjo teisėjų kolegija.
Teismas savo sprendime taip pat nurodė, kad telekomunikacijų bendrovės patvirtintose paslaugų teikimo taisyklėse nėra nurodomas konkretus skolos išieškojimo mokesčio dydis ir jo išieškojimo inicijavimo sąlygos. Todėl, pažymėjo teismas, paslaugų teikėjas privalo aiškiai nurodyti paslaugų kainas, galiojančias sutarties sudarymo metu, įskaitant mokesčius už pradinį prijungimą, paslaugų aktyvavimo užmokesčius, periodinius užmokesčius ir kitus užmokesčius, atsiskaitymo tvarką bei kainų keitimo sąlygą ir tvarką, paslaugų teikimo sustabdymo, apribojimo sąlygas, terminus ir tvarką.
Pasak teismo, skolos administravimo mokesčio automatinis taikymas, praleidus sąskaitos apmokėjimą 7 kalendorines dienas, paslaugų atnaujinimo mokesčio taikymas neabejotinai yra svarbi informacija, turinti įtakos vartotojui apsisprendžiant, ar sudaryti su bendrove sutartį.
„Tačiau ši informacija yra pateikiama tik „Teo LT“ internetiniame puslapyje skiltyje „Informacija skolininkams“, – sprendime nurodė teisėjų kolegija. – Akivaizdu, jog naujas klientas, siekiantis su bendrove sudaryti paslaugų teikimo sutartį, minėtoje skiltyje pateiktos informacijos neskaitys, o galbūt netgi neturės objektyvių galimybių prisijungti prie tinklalapio, kuriame minėta informacija patalpinta (pvz., dėl apribotos galimybės naudotis internetu). Kadangi informaciją apie ginčo mokesčius galima rasti tik šalutiniuose šaltiniuose apie bendrovės teikiamas paslaugas (lankstinukuose, internetiniame puslapyje), tačiau ne standartinėse sutartyse ar paslaugų teikimo taisyklėse, jose mokesčiai nėra aiškiai įvardijami, nenurodytos jų taikymo sąlygos, akivaizdu, jog taikydamas šiuos mokesčius paslaugos teikėjas neužtikrino savo veiklos skaidrumo ir klientų informavimo, tokiu būdu pažeidė Civilinio kodekso, Elektroninių ryšių įstatymo, Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių reikalavimus“.
Pasak teismo, nors ginčo mokesčių taikymas yra susijęs su klientų prievolių pažeidimais, tačiau patys mokesčiai yra ekonomiškai nepagrįsti – „Teo LT“ visiems klientams (nepriklausomai nuo skolos dydžio, teikiamų paslaugų kiekio, atliktų veiksmų informuojant skolininką ir kt.) taiko vienodus mokesčius, t.y. jų taikymas akivaizdžiai nėra siejamas su realiai bendrovės patirtais nuostoliais.
Patirtus nuostolius „Teo LT“ turi pagrįsti – pagal visiško nuostolių atlyginimo principą bendrovė turi pagrįsti, jog jo turimos išlaidos, vartotojams nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nėra įtrauktos į paslaugų kainą, priešingu atveju mokesčių taikymas būtų baudinis ir reikštų paslaugų teikėjo nepagrįstą praturtėjimą.
„Duomenų, kad bendrovės išlaidos dėl klientų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas) nėra dengiami klientų mokama kaina už paslaugas, pateikta nebuvo“, – pažymima „Teo LT“ nepalankiame sprendime.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt