Metodinės medžiagos

Literatūra

Publikacijos

VR praktika

Leidybiniai projektai

Skandalingi projektai


Projektas – Durnių laivas ir Ko


Aukščiausiasis Teismas: V.Petkevičiaus teiginiai žemina V.Landsbergį  
Dainius Sinkevičius, Portalas "Delfi"", 2011 03 14 
Prieš porą metų mirusio rašytojo Vytauto Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“ yra pateikiami europarlamentaro Vytauto Landsbergio ir jo tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio garbę žeminantys teiginiai, už juos turi atsakyti rašytojo turto paveldėtojai – vaikai. Taip pirmadienį galutine ir neskundžiama nutartimi paskelbė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT).
V. Petkevičiaus dukros Liudmilos Petkevičiūtės bei dviejų sūnų Vytauto ir Petro Petkevičių kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuriomis paskelbta, kad rašytojo teisių perėmėjai yra atsakingi ir už V. Landsbergio bei jo tėvo garbę žeminančių teiginių paskleidimą, LAT išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.
Įsiteisėjusia teismo nutartimi konstatuota, kad skandalingoje V. Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“ yra pateikiami teiginiai neatitinka tikrovės bei žemina V. Landsbergio ir jo tėvo garbę bei orumą.
Pasak teismo, „knygos autorius literatūrinio šaržo stiliumi kaip realiai įvykusius faktus pateikė duomenis apie tam tikrus asmenis, tačiau šių faktų tikrumo byloje nebuvo nustatyta“, dėl to buvo pažeista V. Landsbergio ir jo velionio tėvo garbė ir orumas.
„Knygoje paskleisti duomenys savo turiniu yra žeminantys asmens garbę ir orumą, galintys turėti įtakos asmens reputacijai, statusui visuomenėje“, – pažymėjo LAT.
Atsako V. Petkevičiaus vaikai, nes jie – paveldėtojai
Teismas mano, kad V. Petkevičiaus teisių perėmėjai – vaikai – neįrodė, jog jų tėvo knygoje parašyti teiginiai apie V. Landsbergio tėvo V. Landsbergio-Žemkalnio draugystę su KGB, Adolfo Hitlerio palaikymą ir pan. būtų atitikę tikrovę.
Teismas nusprendė, kad tikrovės neatitinka visi teiginiai, kuriuos prašė paneigti V. Landsbergis. Tiesa, teismas atsisakė V. Landsbergiui priteisti neturtinės žalos atlyginimą – simbolinį vieną litą, nes buvo praleistas ieškinio senaties terminas reikšti reikalavimą šiai žalai atlyginti.
Kaip konstatavo LAT, dar būdamas gyvas V. Petkevičius teisme davė paaiškinimus, išdėstė argumentus apie paskleistus duomenis, jų tikrumą, jų susiklostymą autoriaus mintyse ir kt.
„Kasatoriai (V. Petkevičiaus vaikai – aut. past.) priėmė knygos autoriaus palikimą, taigi ir jo, kaip šios knygos autoriaus, paveldimas turtines ir neturtines teises. Pagal Civilinio kodekso 5.1 straipsnį paveldėjimas yra mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą ar testamentą, paveldimos ne tik teisės, bet ir prievolės. Mirus palikėjui, įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams“, – pabrėžė teisėjų kolegija.
Pasak teismo, autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims, tačiau po autoriaus mirties jo asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai, jos galioja ir po autoriaus mirties, todėl neturtines teises gali ginti tie asmenys, kurie įgyvendina tokių teisių priežiūrą.
„Byloje nustatyta, kad atsakovai (V. Petkevičiaus vaikai – aut.past.) priėmė knygos autoriaus palikimą, kartu autoriaus turtines ir neturtines teises nurodyto įstatymo ribose. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismui konstatavus, jog ginčo duomenys, paskleisti autoriaus kūrinyje, neatitinka tikrovės, žemina kitų asmenų garbę ir orumą, tai kasatoriams, kaip autoriaus kūrinio saugotojams, tenka pareiga būti atsakingiems, kad tokie duomenys nebebūtų platinami“, – pažymėjo teismas.
V. Petkevičiaus vaikai aiškino, kad tėvas išsakė nuomonę
Į LAT kreipęsi rašytojo vaikai siekė, kad byla būtų nutraukta – esą jie negali atsakyti už tėvo žodžius ir tuo pačiu faktais įrodinėti, kad V. Petkevičius knygoje rašė netiesą. Pasak jų, tėvas esą ne kartą esą buvo įrodęs, jog knygoje rašoma tiesa, tačiau tuo pačiu tvirtino, kad joje išsakyti teiginiai tėra nuomonė.
Pasak jų, knygos potekstę ir kūrinyje vartotų sakinių turinį ir pobūdį, akivaizdu, kad knygos autorius nesiekė paskleisti klaidingų duomenų apie V. Landsbergį-Žemkalnį, neturėjo tikslo jį apšmeižti, paniekinti jo atminimą ar pakenkti, juolab jog rašė ne apie privatų, bet visuomeninį jo gyvenimą ir veiklą.
Rašytojo vaikai taip pat nurodė, kad teisės ir pareigos, neatsiejamai susijusios su asmeniu, negali būti paveldimos, todėl byloje V. Landsbergio pasirinktas teisių gynybos būdas negalėjo būti įgyvendintas, nes „pareiga įrodinėti šiame procese yra asmeninio pobūdžio“. Pasak jų, teismai „sukūrė pareigą įrodinėti mirusio asmens prisiminimų tikrumą ir išsakytos nuomonės pagrįstumą“.
Petkevičiai taip pat pabrėžė, kad teismai neatsižvelgė į Konstitucinio Teismo išaiškinimą, kad asmens garbės ir orumo, gero vardo suabsoliutinimas ir teisių gynimas esant menkiausiam netikslumui reikštų visuomenės teisės žinoti pažeidimą, nes teisė skleisti informaciją apima ir visuomenės teisę žinoti, kas vyksta šalyje ir pasaulyje, išskyrus atvejus, kai tai liečia informaciją, kurią skelbti draudžia įstatymas.
„Esant prieštaravimui tarp teisės skleisti informaciją ir teisės į gero vardo gynimą, būtina aiškintis, ar buvo išlaikyta šių konstitucinių vertybių pusiausvyra, atsižvelgiant į žinias paskleidusiu asmens tikslus ir jo elgesį“, – kasaciniame skunde rašė rašytojo vaikai.
V. Landsbergis: teiginiai žemina mano tėvo atminimą
Tuo tarpu V. Lansbergis yra sakęs, kad V. Petkevičiaus išsakyti teiginiai yra duomenys, o ne nuomonė, paskleistų teiginių žeminantis pobūdis akivaizdus, nes V. Lansbergio tėvas yra vaizduojamas kaip KGB bendradarbis, žvalgas, kurį namo sugrąžino Maskva, vadinamas Hitlerio draugu, strateginių žemėlapių kopijuotoju, bolševikų užverbuotu. Be to, teigiama, kad jis išmetė vaistinę (Kačerginėje) į gatvę, padavė vaistininkus į teismą.
„Tokie teiginiai žemina mano tėvo atminimą, sudaro neigiamą nuomonę apie jį, o kartu žemina ir mane, kaip tėvo, kuris, pasak knygos autoriaus, šnipinėjo okupantams, sūnų“, – V. Landsbergis yra sakęs, kad rašytojo išsakyti teiginiai kenkia jo visuomeninei-politinei veiklai.
Į teismą V. Landsbergis buvo priverstas kreiptis po to, kai Generalinė prokuratūra rašytojui nutraukė iškeltą baudžiamąją bylą suėjus senaties terminui. Europarlamentaras siekė apginti savo mirusio tėvo Vytauto Landsbergio-Žemkalnio garbę ir orumą, kurie, jo nuomone, buvo pažeminti V. Petkevičiaus knygoje „Durnių laivas“.
V.Landsbergis-Žemkalnis šio knygoje pavadintas „Hitlerio draugu“, „naujai iškeptu patriarchu“, taip pat sietas su KGB ir neva bendradarbiavęs su šia sovietinio saugumo struktūra.
2006-ųjų rugsėjį Generalinė prokuratūra dėl senaties nutraukė baudžiamąją bylą rašytojui V.Petkevičiui, iškeltą dėl tarpukario Lietuvos veikėjo V.Landsbergio-Žemkalnio apšmeižimo.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt