Publikacijos apie šalies įvaizdį

Garbingi vizitai į mūsų šalį

Verslo įvaizdis užsienyje

Lietuva tarptautinėje arenoje

Patriotiškumas ir įvaizdis

Lietuvos įvaizdis internete

Rengiami konkursai

Nusikalstama veikla užsienyje

Garbingi apdovanojimai

Ar lietuviai girtauja?

Pareigūnai vairuoja drąsiai

Nusikaltimai prieš vaikus

Pikantiškos situacijos, titulai ir įvaizdis


Partnerystės lyderis ir verslo ambasadorius


Išrinktas 2008 m. „Partnerystės lyderis“ ir „Verslo ambasadorius“  
Portalas "Delfi"", 2009 02 25 
Vasario 24 d., Lietuvos mokslų akademijoje jau aštuntus metus paskebti nominacijų „Partnerystės lyderis 2008“ bei “Verslo ambasadorius 2008“ nugalėtojai. „Siekdami pozityvių permainų, savo įsteigtos nominacijos “Partnerystės lyderis” pagalba, žadiname ir skatiname visus verslo atstovus būti aktyviais vykstančių procesų dalyviais, stebėtojais ir pilietiškais vertintojais. Todėl jūsų gautų atsiliepimų ir komentarų pagalba, galime kasmet ištarti asmens – politiko, šalies pareigūno, diplomato, verslininko, ar kito iškilaus visuomenininko vardą.“ – teigė ICC Lietuva prezidentas Julius Niedvaras.
Nominacija “Verslo ambasadorius 2008”, inicijuota pagrindinio ICC Lietuva nominacijos „Partnerystės lyderis“ mecenato AB banko „Snoras“, atiteko dabartiniam LR užsienio reikalų ministrui V. Ušackui.
Nominacija “Verslo ambasadorius 2008” – tai pirmasis apdovanojimas, kuriuo pagerbiamas aktyviausiai Lietuvos ir užsienio verslo partnerystę skatinęs diplomatas.
Verslininkai daugiausiai svarbos teikė realiai atliktiems darbams ir apčiuopiamiems rezultatams – sėkmingam šalies investicinio patrauklumo propagavimui, daugybės partnerystės ryšių užmezgimui tiek JAV, tiek Jungtinėje Karalystėje, nuosekliai veiklai ir ilgametėms pastangoms bei pasiektiems rezultatams ekonominėje diplomatijoje.
"Partnerystės lyderio 2008" rinkimų pagrindiniu prizu buvo apdovanotas dienraščio „Verslo žinios“ vyriausias redaktorius Rolandas Barysas.
Nominantas buvo įvertintas už aktyvią ir kryptingą veiklą, skatinant Lietuvos verslo konkurencingumą ir ekonominę nepriklausomybę;už drąsą imtis inovatyvių projektų, naujovių ir iniciatyvų;už objektyvios, aktualios ir verslo gyvenimui reikalingos informacijos teikimą, už skaidrių ir atvirų valdžios institucijų ir verslo bendruomenės ryšių skatinimą, siekiant realios ir vaisingos partnerystės; už korektiškumą, kompetenciją ir profesionalumą darbe.
Nominacijos “Partnerystės lyderis” kandidatus kiekvienais metais siūlo Lietuvos verslo visuomenė. Iš 10 dažniausių siūlymų Tarptautinių prekybos rūmų Lietuva valdyba išrenka vieną.
„Partnerystės lyderio“ vardas jau buvo suteiktas J.E. LR Prezidentui Valdui Adamkui, tuometiniam ministrui pirmininkui Algirdui Brazauskui, Lietuvos banko valdybos pirmininkui Reinoldijui Šarkinui, ES komisarei Daliai Grybauskaitei ir LR Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui, Druskininkų miesto merui R. Malinauskui.

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt