Agentūros istorija

Sėkmingi projektai

Pasisakymai, apžvalgos, analizės

Žiniasklaidoje


Pasisakymai, apžvalgos, analizės


1. Lietuvos ekonominio bendradarbiavimo su Rusija plėtra ir galimybės
Algirdas Aušra, 2007 01 31
Pastaraisiais metais Lietuvos valdžios institucijų dėmesys nukreiptas daugiausia į partnerystę su Vakarais. Atgavus Nepriklausomybę mintys apie bendradarbiavimą ekonominiu lygmeniu su Rytais buvo laikomos tarsi blogo tono ženklu. (0.0 kb)Išsaugoti Peržiūrėti
2. Baltijos valstybės ES: neišnaudotos galimybės
Algirdas Aušra, Baltijos ekonomikos forumas Taline, 2004 05 17
Atsivėrus naujoms galimybėms Baltijos valstybės turėtų koordinuoti savo veiksmus ir pastangas, siekiant tikslingai ir maksimaliai pasinaudoti ES finansinės paramos lėšomis infrastruktūros projektams įgyvendinti. (0.0 kb)Išsaugoti Peržiūrėti
3. The Baltic States in EU: the opportunities to take in hand
Algirdas Aušra, Baltic Economic Forum in Tallinn, 2004 05 17
The tripartite collaboration of Baltic States has a very significant historical background, which had been impacted by the new impulse after our states joined the European Union single market. (0.0 kb)Išsaugoti Peržiūrėti

Tinklapio adresai: mediabv.eu
mediabv.lt | mediaclub.lt | ivaizdis.lt |
Į pagrindinį
© Baltijos verslo vystymo agentūra bvva | media bv | emonitoring | eLibrary.lt